Immanuelotthon.hu - AAK eszközök kölcsönzése
Új oldalunk aktuális információkkal ide kattintva érhető el!

AAK eszközök kölcsönzése, vizsgálat, tanácsadás

A Debrecen - Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona az ESZA Kht. által „Augmentatív és alternatív kommunikációt segítő eszközök kölcsönzésének támogatása” címmel kiírt pályázatán elnyert támogatásból vásárolt eszközökből 2008. október 1-én augmentatív kommunikációs eszközkölcsönzőt létesített az észak-alföldi régióban. Az eszközpark bővítése 2010-ben az ESZA Kht. által „Augmentatív és alternatív kommunikációt segítő eszközök javításának és beszerzésének támogatása” címmel kiírt pályázatán elnyert támogatásból vált lehetővé

2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 9. cikkében nyilatkozik az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának ügyéről:

„A fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történő teljes körű részvételének lehetővé tétele érdekében a részes államok megfelelő intézkedéseket tesznek, hogy másokkal azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára a fizikai környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat és rendszereket, valamint más, nyilvánosan hozzáférhető vagy rendelkezésre álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mind városi, mind vidéki területeken. Ezek az intézkedések, amelyek magukban foglalják a hozzáférési akadályok és korlátok beazonosítását és felszámolását…”

A kommunikáció jog, nem kiváltság!

Olyan fogyatékos személyek esetében, ahol a megfelelő segédeszköz, vagy megfelelő módszer hiánya miatt, a sérülésből fakadóan az adott személy kommunikációs nehézségekkel, akadályokkal találja szemben magát, feladatunk az, hogy ezeket az eszközöket és módszereket egyénre, szükségletekre szabottan biztosítsuk.
Kommunikáció által vagyunk kapcsolatban a külvilággal, vagyis a kommunikáció az egyik fontos kulcsa, hogy megértsük azt.

A kommunikáció az emberi kapcsolatok kulcsa.

Célja gondolataink, érzéseink megosztása. A humán kommunikáció emberi üzenetek szabályozott cseréje. A kommunikáció segítségével kifejezhetjük szükségleteinket, gondolatainkat, akaratunkat, véleményünket, általa információt adhatunk és nyerhetünk a minket körülvevő fizikai és társas világról.

A kommunikáció alapvető emberi tulajdonság. Minden ember kommunikál- nem kommunikálni lehetetlen!
Mindenki képes kommunikációra, a megfelelő kommunikációs formát kell megtalálni hozzá!

A kommunikációs képességeiben legsúlyosabban sérült embernek is vannak kommunikációs eszközei, ezek a kommunikációs eszközök, elégtelenségük miatt, kiegészítésre szorulnak. Alternatív és augmentatív kommunikációs módszerek és eszközök alkalmazása a megoldás, amellyel elérhető:
- a kommunikatív diszkrepancia csökkentése, a kommunikációs hatékonyság növelése, valamint lehetővé válik a szükségleteknek megfelelő és az adottságokhoz képest legteljesebb önkifejezés,
- súlyosan, halmozottan sérült személyek személyiségének kibontakoztatása, az aktív és önálló kommunikáció kialakítása különböző módszerek és eszközök segítségével, amelyek biztosíthatják, hogy az adott személy szűkebb és tágabb környezete cselekvő részesévé váljék,
- a súlyosan, halmozottan sérült személyek kifejezhetik kívánságaikat, szükségleteiket, vágyaikat, gondolataikat; ugyanakkor képessé válnak a fizikai és szociális környezet legalapvetőbb összefüggéseinek felismerésére, megértésére, érzelmi kötődéseik alakulnak ki,
- az adott személy a kommunikáció által képessé válik új dolgok befogadására, fejlődésre,
- a kommunikációs kudarc okozta frusztrációból adódó viselkedésproblémák jelentősen csökkenhetnek, tapasztalatot szerezhet az elemi szociális kapcsolatokról,
- a kommunikációs viselkedés az adott gyermek, vagy felnőtt szempontjából spontán, rugalmas, a lehető legszélesebben alkalmazott, értelmes és funkcionális, míg a környezet számára érthető és elfogadható legyen.

 

Az intézmény ingyenes szolgáltatást biztosít az alábbi területeken:

- állapotfelmérés,

- tanácsadás a mozgáskorlátozott és kommunikációjukban akadályozott gyermekeket nevelő intézmények és szülők számára,

- az eszközök használatának megtanítása, eredményességének ellenőrzése, szükség esetén korrekciója, 

- eszközkölcsönzés

 

Az eszközkölcsönző szolgáltatásainak igénybe vétele az azért felelős szakemberrel történő előzetes időpont egyeztetés alapján lehetséges.

Koncz Nikoletta: 52/530-027, 30/823-74-80

Az eszközök listája itt tekinthető meg: AAK.doc

 

 

Galéria

Minden élet érték!

Események

Nincs esemény a közeljövőben.

Üzenőfal

Ha jogosult az üzenőfal használatára, kérjük, lépjen be az e-mail címével!

Belépés

Ha szeretne jogosultságot kérni az üzenőfal használatára, kérjük, írjon az honlap@immanuelotthon.hu e-mail címre!

4029 Debrecen, Pacsirta u. 51.
Győri Zsófia igazgató
Telefon: +36 52 530 027
info@immanuelotthon.hu

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.