Immanuelotthon.hu - Uniós pályázat
Új oldalunk aktuális információkkal ide kattintva érhető el!

 

A «XX. századi Taigetosz – megemlékezés a fogyatékos emberek holokausztjáról» projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

A 4. alprogramra vonatkozóan – „Aktív Európai Emlékezés"

5 eseményt valósítottak meg e projekt keretében:

1. esemény

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 92 állampolgár részvételével, akik közül 2 város/település (Magyarország) lakosai.

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Debrecen/Magyarország volt, 2013/12/13 és 2013/12/14 között

Részletes leírás: Nyitókonferencia és workshop

XX. századi Taigetosz – megemlékezés a fogyatékos emberek holokausztjáról

2013. december 13-án egész napos konferenciával vette kezdetét az a programsorozat, amelynek keretében a 2014-es évben emlékezik meg a holokauszt során elhunyt fogyatékos emberekről a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Iskolája más szervezetekkel összefogva. A XX. századi Taigetosz című projektben résztvevő partnerek az Otthon mellett, Kézenfogva Alapítvány, Oktatási Jogok Biztosának Hivatala, az ausztriai Schule Rogatsboden, a németországi Weiterbildungskolleg Mönchengladbach, valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
A konferencia előtt a projektben résztvevő partnerek sajtótájékoztatót tartottak, amelyen Aáry-Tamás Lajos, Oktatási Jogok Biztosa, aki többször is ellátogatott már az Otthonba, az ott folyó munkával kapcsolatban kiemelte, hogy az Immánuel Otthon nagyszerű bizonyítéka annak, az oktatási rendszerben is teljes jogú polgárokként vehetnek részt a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek. A húsz évvel ezelőtt még képezhetetlennek minősített célcsoportra, mára a teljes körűen érvényes a tankötelezettség és tapasztalata szerint az Otthon meg is tesz mindent azért, hogy bebizonyítsa, hogy fejleszthetőek. Aáry-Tamás Lajos a programmal kapcsolatban elmondta, hogy Magyarország, sőt egész Európa büszke lehet az Immánuel Otthonban folyó munkára és arra, hogy ötödik legjobb pályázóként nyert támogatást az intézmény európai szervezetekkel összefogva a XX. századi Taigetosz- megemlékezés a fogyatékos emberek holokausztjáról elnevezésű program megszervezésére.
Az EU Európa a Polgárokért programja támogatásával 2014-ben megvalósuló programsorozat keretében Debrecenben létrehoznak és felavatnak egy emlékhelyet a holokausztban elhunyt fogyatékos emberek emlékére. Az emlékhellyel kapcsolatban a sajtótájékoztatón Győri Zsófia az Immánuel Otthon vezetője elmondta, hogy folynak a tárgyalások az Otthon és az Önkormányzat között a helyszínről és az avatás időpontjáról. A tervek szerint a fizikális emlékhely mellett egy virtuális emlékhelyet is létrehoznak majd. A programban ezen kívül vándorkiállítást indítanak útjára a népirtás elfeledett áldozatairól, a jelenleg köztünk élő fogyatékos emberek értékeinek felmutatását hangsúlyozva a Kézenfogva Alapítvánnyal közösen, valamint a projekt-partnerek nemzetközi konferenciákat és workshopokat rendeznek, illetve kidolgoznak egy interaktív tananyagot középiskolásoknak és értelmi fogyatékos tanulóknak. Ezekkel a tananyagokkal az osztályfőnöki, történelem, valamint a hit- és erkölcstan órákon találkozhatnak a diákok. A tananyagokon keresztül a szemléletformálást célozzák a projekt megvalósítói. Győri Zsófia kiemelte, hogy a program célja a visszaemlékezésen túl a fogyatékos személyek társadalmi integrációját segíteni a többségi társadalom érzékenyítésével, illetve a fogyatékos személyek értékeinek felmutatásával.
A sajtótájékoztató után Vad Zsigmond a Debreceni Református Egyházmegye esperese köszöntötte a jelenlévőket és hangsúlyozta, hogy a fogyatékos emberek holokausztját meg nem történté tenni nem lehet, ezért mindannyiunk felelőssége a megemlékezés.
Horovitz Tamás a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke köszöntőjében kifejtette, hogy a holokauszt nem csak a zsidó emberek tragédiája, hanem mindenkié, ezért is különösen fontos, hogy a Zsidó Egyház mellett mások is megemlékezzenek a II. Világháború áldozatairól. Hangsúlyozta, hogy nagy a felelőssége az egyházaknak abban, hogy felemeljék szavukat a nem megfelelő tájékoztatás, az emberi élet fontosságával ellentétes gondolkodással szemben.
Pajna Zoltán, Debrecen alpolgármestere beszédében kifejtette, hogy minden társadalom értékmérője ez, hogy hogyan gondoskodik azokról, akik segítségre szorulnak. Mint mondta, Debrecen ebben a tekintetben is élen jár, hiszen állami, önkormányzati és egyházi szinten is gondoskodnak a rászorulókról. Különösen kiemelt színvonalú az Immánuel Otthonban végzett szakmai munka. Hangsúlyozta, hogy míg más, tőlünk fejlettebb országok nyitottabban, természetesebben kezelik fogyatékos társaikat, addig Magyarországon ez a nyitottság még nincs meg, ezért is fontos, hogy elfogadottá váljon itthon is, hogy nem mindenki születik egészségesnek. A nem emberséges magatartás ellen pedig minden kornak fel kell emelnie a szavát.
Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke megnyitó beszédében szólt a fogyatékos emberek holokausztjának előzményeiről és elmondta azt is, hogy a Hitler-féle eutanázia program az egyházi gyógyintézményeket sem kerülte el, ezért erről a témáról nem beszélhet kívülállóként az egyház. Hangsúlyozta, hogy ha az egyház kincseinek tartott fogyatékos emberekről beszélünk, vagy emlékezünk a holokausztra, akkor azt a legnagyobb józansággal kell tegyük, csak így érhetünk el eredményeket.
Fekete Károly, a Debreceni Hittudományi Egyetem rektora elméleti előadásában végigvezette a hallgatóságot a kultúrtörténet azon főbb állomásain, amelyek az emberi élet értékéről szóló mai kereszt(y)én(y) gondolkodást is meghatározzák.
Aáry-Tamás Lajos, az Oktatási Jogok Biztosa azokra a kérdésekre kereste a választ, hogy milyen módon és csatornákon kell a gyermekek és a fiatalok számára mindannyiunk felelősségét és érintettségét hangsúlyoznunk.
Giflo H. Péter, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. programiroda-vezetője példaértékűnek nevezte a program megvalósulásának érdekében létrejött egyházi, állami és civil összefogást, valamint kiemelte, hogy szervezetük a tananyag kidolgozásban, a programok koordinálásában és a partnerek közötti kapcsolattartásban nyújt majd segítséget. Előadásában a fogyatékosság korszerű elméleti és gyakorlati megközelítéséről szólt, az egyéni és társadalmi felelősség kérdéséről, a teljes körű akadálymentesség és esélyegyenlőség tartalmáról.Sándor Anikó az ELTE BGGYT tanársegédje a holokauszt után kialakult emberi jogi, fogyatékos-jogi mozgalmakról szólva hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az érintettek bevonása az őket érintő kérdésekbe, ahogy erről a „Semmit Rólunk Nélkülünk!” elv beszél. Hangsúlyozta továbbá a valódi, értékek mentén történő társadalmi befogadás fontosságát.Fogarassy Zoltán, a Dóczy Gimnázium könyvtár és történelem szakos tanára, aki maga is kerekesszéket használ, zárszóként hangsúlyozta a Gimnázium nyitottságát, a téma és a valós társadalmi integráció fontosságát.
A konferenciát kerekasztal beszélgetés követte, majd a következő napon egy szűkebb szakmai team dogozott együtt az Immánuel Otthonban a projekt-eseményhez kapcsolódó szakmai munkán, tananyagfejlesztésen.

EREDMÉNYEK:
Az eseményhez kapcsolódóan a konferencián kívül vállalt eredmény egy konferencia beszámoló és kiadvány volt, mely meg is valósult. Szintén ehhez az eseményhez kapcsolódóan, bár időben eltolódva (hiszen ez a nyitórendezvény volt) készült el az a két oktatócsomag, mely a fogyatékos emberek számára gyakorlatban dolgozó szakemberek által került kidolgozásra enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékossági kategóriában. Mindkettőhöz tanári segédlet is készült, mely leginkább a projekt honlapján (
www.mindeneletertek.hu) hozzáférhető, illetve korlátozott számban (100 db) DVD-n is megjelent. Eredeti vállalásban egy tananyag fejlesztését tűztük ki célul, de a téma nehézsége, bonyolultsága, illetve a célcsoport heterogenitása indokolta a két különálló tananyag kidolgozását.

A tananyagok az alábbi linken hozzáférhetők:
"Mindenki számít! - Tananyag tanulásban akadályozottak számára:
http://mindeneletertek.hu/modul/mindenki-szamit
A tanári segédletek ugyanezen a linken találhatók külön cím alatt
"Mindenki számít!- Tananyag középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára
http://mindeneletertek.hu/modul/mindenki-ertekes
A tanári segédletek ugyanezen a linken találhatók külön cím alatt

2. esemény

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 85 állampolgár részvételével, akik közül 2 város (Magyarország), 1 város (Németország) lakosai.

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Budapest/Magyarország volt, 2014/02/20 és 2014/02/21 között

Részletes leírás: Konferencia és workshop

FOGYATÉKOSSÁG ÉS HOLOKAUSZT

„Volt-e, van-e, lehet-e köze egymáshoz a kettőnek?” című konferencia
XX. századi Taigetosz - Megemlékezés a fogyatékos emberek holokausztjáról
2014. február 21-én került megrendezésre a Fogyatékosság és holokauszt című konferencia, melyen az előadók segítségével arra keresték a filozófia, a jog, a gyógypedagógia, a történelem, illetve a művészet válaszait, hogy volt-e, van-e, lehet-e köze egymáshoz a kettőnek.
Köszöntőt mondott többek között dr. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, illetve Heller Zsolt, a Debreceni Zsidó Templomért és Temetőért Alapítvány kuratóriumának elnöke, majd Dr. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöke nyitotta meg a tanácskozást.
Előadások hangzottak el az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai kar dékánja (Dr. Zászkaliczky Péter) és neves oktatói részéről a fogyatékosság és holokauszt viszonyáról, történelmi tényekről.
Ez az alakalom egy olyan programsorozat része volt, melyben egyházi, állami és civil szereplők példaértékű összefogással egy eddig kevéssé közismert területről kezdenek beszélni. Fontos, a közgondolkodást meghatározó előadásokat hallgathattak a résztvevők többek között a kereszt(y)én(y) egyházak szerepéről a fogyatékos személyek holokausztjában, a mai világ ehhez kapcsolódó jelenségeiről filozófiai szempontból, a felejtés és emlékezés témakörében fellelhető legújabb orvostudományi kutatások eredményeiről, ennek a történelmi kornak a feldolgozási lehetőségeiről az értelmi fogyatékos személyek esetében, történelmi tényekről, az emlékezés kultúrájáról, illetve a művészetekben megjelenő ideológia hatásairól.
A konferenciát az Immánuel Otthon kórusának csodálatos előadása zárta, melyben többek között az Örömóda és a 133. zsoltár dallami csendültek fel.
A konferencia másnapján a workshop programja Debrecenben folytatódott az Immánuel Otthonban, ahol fő téma a német (Mönchengladbach) partner előadása a németországi eutanáziaprogramról, és az előadások kapcsán kialakult műhelymunka volt a program. További programként az ausztriai hartheimi eutanázia központ bemutatását végezte egy munkatárs.
Ebben az intézményben a projekt finanszírozásával látogatást tehettünk egy kisebb csoporttal. A látogatás során szerzett személyes élmények mély hatással voltak a projekt további időszakának munkáira.
Ezen a workshopon az intézmény munkatársain kívül a projektpartnerek és a fenntartó Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség elöljárói is részt vettek.

EREDMÉNYEK:
A második konferenciához tartozóan a konferenciáról készült egy rövid összefoglaló, valamint német és magyar nyelven két-két kiadvány.
A második projekteseményhez tartozó vállalás volt egy középiskolai tananyag, oktatócsomag tanári segédlettel mely hiánypótló módon a fogyatékos személyek holokausztjának oktatásához kínál segédletet. A korlátozott számú DVD megjelenés (100 db) mellett mindenki számára elérhető a projekt honlapján a www.mindeneletertek.hu oldalon.
A művészettörténet órákra ajánlott tananyagcsomat "Az elfajzott művészet" a hozzá tartozó tanári segédlettel a
http://mindeneletertek.hu/modul/elfajzott-muveszet oldalon található.
Ezen tananyagok disszeminációjához megkerestünk más szervezeteket, iskolákat, alapítványokat is.

3. esemény

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 208 állampolgár részvételével, akik közül 2 város (Magyarország) lakosai.

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Debrecen/Magyarország volt, 2015/05/18 és 2015/05/29 között

Részletes leírás: Vándorkiállítás - Kiállításra szánt videófilm tesztvetítése és vetítése

A projektben tervezett vándorkiállítás egy összetett, sok emberhez eljutó rendhagyó vándorkiállítás.
Egyrészt a minden élet érték szimbolikájával a Kézenfogva Alapítvány közvélemény-formáló kamionjának debreceni jelenléte, melyhez a helyi iskolák „vándoroltak el”, hogy megismerkedjenek a fogyatékos emberek világával.
Másrészt a hagyományos vándorkiállításon túl, haladva a kor kihívásaival a virtuális térben indítottuk el ez elfogadás, a minden élet érték gondolatot.
Elkészítettünk - ismert emberek bevonásával - egy rövid kis filmet, melyet útjára indítva szeretnénk, ha folyamatosan vándorolna, ha egyre többen töltenék le, néznék meg és osztanák meg:
https://www.youtube.com/watch?v=fdlduraDoZQ 
A film magyar és angol nyelven feliratozva is megtekinthető.
A filmnek két nyilvános vetítése volt, majd több felületen történő videómegosztása is megtörtént, ezzel is biztosítva a film minél szélesebb körben történő megismertetését.
Az első vetítésre, a tesztvetítésre május 18-án került sor Debrecenben, melynek során elsősorban szakemberek, partnereink, érintett szülők és diákok véleményére voltunk kíváncsiak és egy workshop keretében megosztásra kerültek a vélemények, tapasztalatok, melyek beépültek a végleges filmbe.
Ezt követően a végleges filmnek legnagyobb nyilvánosságot a záró rendezvényünk adta, melynek volt egy közvélemény-formáló programeleme is. Ennek keretében került levetítésre a film és mondhatták el véleményüket a jelenlévők kreatív formában is a „Minden élet érték” témakörben. Rendkívül hasznos, igazi interaktív kiállítás volt, melynek termékeként egy nagy falikép is született a „hozzászólásokkal”.

EREDMÉNYEK:
A harmadik (eredetileg utolsónak tervezett, de felcserélt) projektesemény a vándorkiállításhoz kapcsolódott. A vándorkiállítás koncepciója a projekt folyamán, annak tapasztalatai alapján átalakult és a mai modern kor igényeihez igazodva, szélesebb rétegeket megszólító virtuális kiállítás lett, mely egy kis film formájában mondja el a projekt üzenetét a "Minden élet érték" üzenetet. A film bemutató tesztvetítés és beszélgetést követően szélesebb közönség elé is került a projektzáró rendezvényen, mielőtt elkezdte a virtuális térben való barangolását, misszióját.
A projektesemény termékeként elkészült film magyarul és angolul feliratozva is megjelent, mely elérhető a projekt honlapján (
http://mindeneletertek.hu/filmek-videok)
A rendezvényhez, vetítéshez kapcsolódó oktatófoglalkozás interaktív érzékenyítő program keretében valósult meg.

4. esemény

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 193 állampolgár részvételével, akik közül 2 város (Magyarország), 1 város (Románia) lakosai.

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Debrecen/Magyarország volt, 2015/05/29 és 2015/05/29 között

Részletes leírás: Emlékhely avatás, megemlékezés

A projekt záró rendezvénye egyúttal a másfél éves projekt eseményeinek, termékeinek bemutatására is szolgált, összefoglalva a tanulságokat, megszólaltatva az érintetteket.
1. A minél nagyobb nyilvánosság biztosítása érdekében ekkor került ünnepélyesen átadásra az emlékhely, mely meghívásos pályázat alapján került tervezésre és kiválasztásra. Meghívásos pályázat került meghirdetésre kortárs képzőművészek körében egy Debrecenben felállítandó, a fogyatékos emberek mai helyzetére reflektáló műalkotás, emlékhely megvalósítására. A helyszín a debreceni Nagytemplom mögötti Karakter Kávézó és Kiállító terem, illetve annak közvetlen környezete. A pályázat olyan köztéri műalkotás létrehozására irányult, amely a fogyatékos személyek holokausztjával kapcsolatos történelmi tényekből kiindulva hívja fel a szélesebb közönség figyelmét a fogyatékos emberek helyzetére – mindenekelőtt a mai magyar társadalomban. Az öt benyújtott színvonalas pályázatból egy tapasztalati szakértőkből és szakemberekből álló zsűri bírálta el. A pályázat nyertese a Párizsban élő Gróf Ferenc képzőművész, akinek tervei alapján valósult meg a fogyatékos emberek társadalmi helyzetére reflektáló műalkotás az Árnyalat árnyalaton című munka, mely az ENSZ 2006-ban elfogadott „Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény” egy paragrafusát dolgozza fel. Ezt a dokumentumot Magyarország 2007-ben ratifikálta. A Karakter 1517 Kávézó üveg mennyezetén lévő műalkotás digitális kapuként is szolgál további – a www.mindeneletertek.hu honlapon megjelenő – információk eléréséhez, megismeréséhez.
Az emlékhely átadójának részletes programja az alábbiakban olvasható
2. A záró rendezvény másik programja az elsősorban a tananyagra, annak tapasztalataira fókuszáló workshop volt. A XX. századi Taigetosz- c. projekt keretében megvalósuló valamennyi fejlesztésnek, így a tananyagoknak a fókusza is fogyatékos személyek holokausztjáról való megemlékezés kapcsán a fogyatékos emberekkel szembeni társadalmi előítéletek csökkentése, a történelmi zsákutcák felmutatása, morális kérdések felvetése, a fogyatékossághoz való viszonyulás változása. Ennek jegyében került kifejlesztésre négy tananyag, melyből kettő középiskolás diákoknak szánt társadalomismeret, történelem, hit- és erkölcstan, valamint művészettörténet órákra kínál teljes tananyagot tanári segédlettel, számos film, kép tartalommal („Hová visztek minket?” , „Elfajzott művészet”). Mindkét tananyag kipróbálásra került és tapasztalatait hamarosan megismerhetjük a katedra egyik és másik oldaláról is. Két másik tananyag is született értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott tanulók számára szintén teljes értékű segédlettel. Ezeknek a tananyagoknak kicsit más a fókusza, hiszen itt arra merész dologra vállalkoztak munkatársaim, hogy maguknak a fogyatékos embereknek beszéljenek erről a nehéz témáról. Hogy miért? Az egyik tananyagmodul leírásából idézve: Az önbizalom és önismeret, és az összetartozás érzésének megerősítése révén az „Értékes vagyok!” gondolatától eljutva a „Mindannyian értékesek vagyunk, s egyformán jogunk van a szabadsághoz és elfogadottsághoz.” Az elfogadás, befogadás egyik oldalát tehát a többségi társadalom tanulja, míg a társadalomban élés normáit, az azokhoz kapcsolódó jogokat, kötelezettségeket, az önrendelkezést maguknak a fogyatékos embereknek kell megtanulniuk. Erről szól a másik két tananyag. Mind a négy tananyag nyilvános és mindenki számára elérhető a
www.mindeneletertek.hu honlapon, tartalma szabadon felhasználható.

Ezen az alkalmon került sor a vándorkiállításként funkcionáló film ünnepélyes bemutatójára is.
A workshop részletes programja az alábbiakban olvasható

XX. századi Taigetosz- Megemlékezés a fogyatékos személyek holokausztjáról - „Minden élet érték”
Emlékhely átadó, inkluzív megemlékezés

Helyszín: Emlékkert kávézó, kiállítótér (Debrecen, Kálvin tér)

9.15-9.30 Érkezés, regisztráció (videó bemutató)
9.30-9.40  Köszöntő – dr. Papp László polgármester
9.40-9.50  Rövid projekt összefoglaló, köszönetnyilvánítás, Győri Zsófia, igazgató
9.50-10.05 „Minden élet érték!” dr. Aáry-Tamás Lajos - oktatási jogok biztosa
10.05-10.20 Az emlékhely kialakítása – Mélyi József, kurátor
10.20-10.50 Emlékhely felavatás (Immánuel Otthon vegyeskórusa)
dr. Fekete Károly, püspök
Gróf Ferenc, képzőművész

II. Kiállítás, közvélemény-formáló programok

Helyszín: Kálvin tér

9.30- 13.00 folyamatos interaktív programok
A program helyszíne akadálymentes, a teljes program során biztosított a jeltolmács szolgáltatás.

EREDMÉNYEK:
A  negyedik eseményhez kapcsolódó eredmény az emlékhely létrehozása és felavatása egy inkluzív megemlékezéssel.
Az emlékhely (melynek létrejöttét hosszas pályáztatási, zsűrizési procedúra előzte meg) kialakításra és átadásra került Debrecen belvárosának legfrekventáltabb helyszínén, hirdetve a Fogyatékos Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény szavain keresztül a fogyatékos személyek életének egyenértékűségét.
Az esemény inkluzivitását biztosította a jeltolmácsolás és a vegyeskórus, melyben azonos arányban voltak jelen a fogyatékos és nem fogyatékos fiatalok, hirdetve ezzel is a projekt fő üzenetét és az emberek közötti  egyenlőséget, egyenjogúságot. A kórus szereplése és a megelőző felkészülési folyamat mély nyomot hagyott a szereplőkben. A felavatón megjelentek, közéleti személyiségek, hazai és nemzetközi vendégek résztvevők, és a média nagy jelentőséget tulajdonítottak az Európai Bizottság által támogatott hiánypótló programnak. Az esemény valamennyi kommunikációs felületén feltüntetésre került a támogató.

5. esemény

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 75 állampolgár részvételével, akik közül 2 város (Magyarország), 1 város (Románia) lakosai.

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Debrecen/Magyarország volt, 2015/05/29 és 2015/05/29 között

Részletes leírás: Projektzáró konferencia és workshop
I. Projektzáró workshop (Tananyagok bemutatása)

Helyszín: Nagytemplom - imaterem

11.00 -   Érkezés, regisztráció (videó bemutató)
11.10 –11.20  Köszöntő, Giflo Péter, FSZK ügyvezető
11.20 -11.30 Tananyag disszemináció – projekt során fejlesztett tananyagok bemutatása,
Győri Zsófia, igazgató
11.30-12.10 Tananyag tapasztalatok
Horsai Ede, tanár - Református Kollégium Gimnáziuma, vallás óra
Nagy Ilona, diák (12.o.), Református Kollégium Gimnáziuma
Herbály Imre, tanár – Medgyessy Ferenc Gimnázium, történelem óra, társadalomismeret óra
Suhajda Eszter, diák (11.o) Medgyessy Ferenc Gimnázium
12.10-12.30 Kérdések, válaszok
12.30-12.40 Projekt zárás, Oláh István Nagytemplomi Református Egyházközség vezető lelkész
12.40-13.30 Szendvicsebéd

EREDMÉNYEK:
Az utolsó (eredetileg 3. projekteseményhez) tartozó vállalás volt egy középiskolai tananyag, oktatócsomag tanári segédlettel mely hiánypótló módon a fogyatékos személyek holokausztjának oktatásához kínál segédletet. A korlátozott számú DVD megjelenés (100 db) mellett mindenki számára elérhető a projekt honlapján a
www.mindeneletertek.hu oldalon.
A történelem, hit-és erkölcstan órákra szánt "Hová visznek minket?" tananyag segédlettel együtt a
http://mindeneletertek.hu/modul/hova-visztek-minket oldalon található és ingyenesen felhasználható.
Ezen tananyagok disszeminációjához megkerestünk más szervezeteket, iskolákat, alapítványokat is, illetve a záró rendezvényen maguk a felhasználók, tanárok és diákok mondhatták el véleményüket a tesztelés után.
A konferenciához kapcsolódóan konferencia kiadvány is megjelent az eredeti vállalásnak megfelelően, mely- tekintettel arra, hogy ez egyben záró konferencia is volt, magában foglalja valamennyi projektesemény és termék összefoglalását.

2018.05.16.

Debrecen Nagytemplomi Egyházközség
IMMÁNUEL OTTHONA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁSZ VÉGZŐ ISKOLÁJA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELINDULT A DNRE IMMÁNUEL OTTHONA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁST VÉGZŐ ISKOLÁJA ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE C. PROJEKT

A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség sikeres támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére a Széchenyi 2020 program keretében, az Egyházközség fenntartásában működő Immánuel Otthon és Fejlesztő Nevelés Oktatást Végző Iskola tartalomfejlesztésére. A program célja az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javítása, magasabb szintű szolgáltatások nyújtása, eszközök beszerzése a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő célcsoport számára. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, bruttó 42 242 238 Ft európai uniós támogatással.

A 2018. május és 2020. július között megvalósuló EFOP-3.1.6-16-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében sor került 7 db, hiánypótló módszertani segédanyag, tananyag kidolgozására, tekintettel arra, hogy a szakterületen a célcsoportot érintő módszertani oktatási-nevelési segédanyagok terén hiányosságok mutatkoznak. A kidolgozott módszertani anyagok mentorálását követően, tudásmegosztás keretében bemutatásra kerülnek a szakma meghívott együttműködő partnerek képviselői számára, ezekből kiadványok (3500 db) készülnek, továbbá a nyilvánosság számára elektronikus úton is elérhetővé válnak.

A célcsoport fejlesztéséhez nagyban hozzájárulnak a projekt keretében beszerzett infokommunikációs és fejlesztő eszközök, továbbá a munkatársak számára tartott képzések: informatikai, IKT-eszköz-használatát elősegítő és szakmai (étkezési zavarok és terápia, Dorn terápia és Breuss masszázs, mozgássérüléssel és autizkussal kapcsolatos) képzések kerülnek megvalósításra. A célcsoport számára a magasabb színvonalú nevelési-oktatási munka elérése érdekében folyamatos szolgáltatás kerül kialakításra augmentatív és alternatív kommunikációs szakember, logopédus, Bowen terapeuta, pszichológus folyamatos biztosításával. A megvalósítás során szülősegítő és érzékenyítő alkalmak, továbbá tudásmegosztó rendezvények, programok, workshopok kerülnek megszervezésre a létrehozott szakmai módszertani tartalmak és azok gyakorlati alkalmazásának ismertetésére.

A szakmai módszertani anyagok, valamint a projekt keretében megrendezésre kerülő események elérhetőségének javítása érdekében új, akadálymentes honlap készül. A fejlesztés eredményeként 7 db új nevelési-oktatási módszertan készül, amelyeket további 3 intézményben alkalmaznak majd, 8 fő pedagógus képzése történik meg. A támogatott programokban részt vevő tanulók száma 37 fő lesz. A projekt sikeres megvalósítását szakmai vezetőből, projektmenedzserből, pénzügyi vezetőből álló szakmai szervezet biztosítja.

A projektről bővebb információkat a www.immanuelotthon.hu oldalon olvashatnak.

Galéria

Minden élet érték!

Események

Nincs esemény a közeljövőben.

Üzenőfal

Ha jogosult az üzenőfal használatára, kérjük, lépjen be az e-mail címével!

Belépés

Ha szeretne jogosultságot kérni az üzenőfal használatára, kérjük, írjon az honlap@immanuelotthon.hu e-mail címre!

4029 Debrecen, Pacsirta u. 51.
Győri Zsófia igazgató
Telefon: +36 52 530 027
info@immanuelotthon.hu

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.