Rendszerüzenet

Kórus/Zenei foglalkozás

 

A kórus szakkör fő célja a zene megszerettetése a tanulókkal, fiatalokkal és a meglévő képességek aktivizálása a közösség és a zene húzóerejét használva. A zenei játékok, feladatok megoldása közben a zenei képességek észrevétlenül fejlődnek, gyarapodnak. A kórus alkalmait jó hangulat, barátságos légkör veszi körül. Csoportban énekelni, játszani mindig jó, oldja a feszültséget, gátlásokat. Minden érdeklődő fiatalt, gyermeket várunk erre a szakkörre, aki szívesen énekel, vagy csak egy ütős hangszer segítségével bekapcsolódik a dalok éneklésébe, mondókák mondásába. Itt nincs korhatár, nincsenek feltételek se kivételek. A kórusban a tagok egyenrangúak, örülnek egymásnak, elfogadják és kiegészítik egymást, megélik az összetartozást, a felelősséget önmagukért és másokért. A kórus egy szív - egy lélekké alakít, szeretet és éneklés itt összetartozik. A mozgássérült, beszédképtelen, vagy súlyos kommunikációs akadályokkal küzdő tanuló számára is megtaláljuk a bekapcsolódás, aktív részvétel lehetőségét. Mindenkit szeretettel látunk, aki elkötelezi magát a rendszeres próbákon való részvételre illetve a fellépéseken való megjelenésre. A kórus 2006-os megalakulása óta már részt vett számtalan rendezvényen, konferencián, fesztiválon. A rendezvényeken való fellépéseken kívül, azonban fontosnak tartjuk a mások felé való szolgálatot is. Minden évben ellátogatunk a Református Idősek Otthonába, ahol igyekszünk mosolyt csalni az idősek arcára részben előadásunkkal, részben az azt követő beszélgetésekkel. A Nagytemplomi Gyülekezet alkalmain is rendszeresen fellépünk.

A munkatársakkal igyekszünk minden tanulót, fiatalt a képességeihez mérten bevonni a foglalkozásokba és időközönként sikerül többségi iskolába járó gyermek, fiatal bevonása is hangszerrel vagy énekhanggal. Ezek az alkalmak egyúttal az inklúziós gyakorlatunkat is tovább erősítik.

A kórustagok együtt őszinte ember- és zeneszeretetükkel fényt hoznak egymás és azok életébe, akik látják mosolyukat és hallják önfeledt éneküket.