Rendszerüzenet

Szociális ellátás

Intézményünk a gyógypedagógiai oktatás-nevelés és rehabilitációs szolgáltatáson kívül fogyatékos személyeknek nyújt nappali ellátást az alábbiak szerint: felnőttkorú fogyatékos személyek számára folyamatosan, iskolai szünetekben az intézmény iskolás tanulói számára. Heti tevékenységeiket az elérhető legmagasabb szintű önálló életvitelre nevelés, az önrendelkezés gyakorlata, illetve a későbbi foglalkoztatásra történő fokozatos felkészítés hatja át, komplex testi-lelki-szellemi jóllétüket szolgáló foglalkozások keretein belül, egyéni képességeikhez, tulajdonságaikhoz illeszkedően.
Jelenleg öt fiatal felnőttek számára kialakított csoportunk működik, amelyek biztosítják a képességeknek megfelelő foglalkoztatást vagy személyes igényekhez illeszkedő terápiás munkát.
Így heti tevékenységeink körébe tartozik a „Gyakorló munkatevékenységek”, „Textil munkák”,"Papírfeldoglozás" „Mentálhigiénés foglalkozás”, „Szintentartás”, „Bibliaóra”, „Kreatív foglalkozás”, „Életvitel”, „Snoezelen terápia”. Ezeken a délelőtti tevékenységeken túl biztosítunk igénybe vevőinknek délutáni foglalkozásokat is, tánc, zene vagy önvédelmi foglalkozás keretében.
Figyelmet fordítunk arra, hogy a legmegfelelőbb foglalkoztatási viszony megtalálásáig fiataljaink az intézmény működését munkájukkal segíteni tudják. Munkatársaink napi feladataik során igyekeznek ezt a folyamatot támogatni, a fiatalokkal partneri, munkatársi kapcsolatot kialakítani.
Mindezen túl a csoport tagjai a társadalmi érzékenyítésben is szerepet vállalnak. Egyetemisták részére kialakított érzékenyítő programban vesznek részt, de nagyon jól megtalálják a közös hangot általános iskolásokkal és az idősebb korosztály tagjaival is.
Szociális szolgáltatásaink a felnőttkorúak ellátásán túl, az iskolába járó tanulók tanszüneti (őszi, téli, nyári) időszakának tartalmasabbá tételét „ügyeleti” formában biztosítja.
A nyári időszakban különböző tematikus/terápiás hetekkel várjuk a gyermekeket/fiatalokat:
 • Sport hét
 • Gyógyúszás hét
 • Finomságok hete
 • Kreatív hét
 • Kutyaterápiás hét
 • Agyagozós hét
 • AAK hét
 • Hittan hét
 • Kulturális hét
 • Gyógyúszás hét
 • Szépség hét
 • Művészetterápiás hét
A szociális intézményegység működési kereteit az 1/2000 (1/7) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, illetve az 1993.évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról határozza meg.