Rendszerüzenet

Gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai oktatás

Gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai oktatás:

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános Iskolája, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény. A két önálló intézményegység (a köznevelési és szociális intézményegység) mellett több szakmai tevékenység és szolgáltatás is működik (egészségügyi járóbeteg szakellátás, otthonsegítő szolgáltatás és AAK eszközkölcsönző)

Intézményünk köznevelési egységében 3 nevelési-oktatási feladat ellátása történik:

  • fejlesztő nevelés-oktatás
  • gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai oktatás
  • készségfejlesztő iskola.

2019-ben történt a gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai oktatás bevezetése intézményünkben. A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Ált. Iskola tanulói átvétele mellett új tanulók felvétele is folyamatos. Diákjaink súlyosan-halmozottan fogyatékkal élő tanulók. Értelmi fogyatékosság mellett elsősorban mozgásszervi és beszédfogyatékosság társul. A feladatellátás a székhelyen, a Kishegyesi út 156 alatt kapott elhelyezést. A tanulók a kerettantervekben meghatározott, és a saját képességeikhez igazított ütemben haladnak a tananyag elsajátításával. Alsó tagozatban minden évfolyamot nyújtott oktatásban két év alatt végeznek el, időt hagyva az ismeretek elsajátítására, és elmélyítésére. A felső tagozatban ennek eldöntése - a pedagógiai programban előírtak alapján - a nevelőtestület határozatától függ. Tanulóink oktatása vegyes, összevont, kislétszámú osztályokban történik. A gyógypedagógus vagy konduktor mellett egy gyógypedagógiai segítő munkatárs versz részt a tanulók oktatásában, gondozásában. E két szakember mellett mozgásterápiás szakemberek (gyógytornászok, gyógymasszőrök) segítik egyéni mozgásfejlesztésekkel, gyógymasszázzsal, hidroterápiával a járóbeteg szakellátás jelenlétének köszönhetően. Az oktatás – nevelés biztosítása mellett célunk a tanulók életminőségének javítása, ismeretek nyújtása, jobb közérzet biztosítása, aktivitás, önkifejezés ösztönzése. Kiemelt célunk a fogyatékosság szabta lehetőségeken belül a kommunikáció, fejlesztése, gazdagítása, az önrendelkezésre, önállóságra nevelés. Minden tanulóra egyéni fejlesztési tervet állítunk össze az előzetes vizsgálatok alapján. A kötelező tanórai foglalkozások mellett egyéni, csoportos rehabilitációs órák, valamint különböző szakkörök biztosítják a tanulók fejlődését.

Minden csoport számára biztosított a hitoktatás is heti egy órában. Iskolánk számára fontos a közösségi alkalmak biztosítása is. Heti rendszerességgel Isten dicsőítésére áhítaton gyűlnek össze a tanulók és a munkatársak egyaránt. Fontos intézményünk számára, hogy az tanulóinkat megismertessük hagyományainkkal, ünnepeinkkel (szüret, farsang, márc.15, Karácsony, Húsvét), valamint különböző programokkal (egészség-, gyereknapok, …) gazdagítsuk a gyerekek mindennapjait.  Iskolánkban nem maradthatnak el az egyházi ünnepekről való megemlékezések sem, melyek közül kiemelendő a reformáció. Tanulóinknak konfirmációs fogadalomtáételre is lehetősége van a gyülekezet többi ifjú tagjaival együtt.