Rendszerüzenet

Az intézmény története

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános Iskolája és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája a fogyatékosságügy területén belül is a legperiférikusabb helyzetben lévő halmozottan fogyatékos személyeknek nyújt komplex szolgáltatásokat.

Az intézményt 1991-ben egy markánsan megjelenő szükséglet hívta életre. A halmozottan fogyatékos gyermekeket nevelő szülők ellátást kerestek gyermekük számára a meglehetősen hiányos ellátórendszerben. Az egyházi fenntartó rugalmasan tudott reagálni a halmozott fogyatékosság eredményeként megjelenő komplex szükségletekre abban az időszakban is, amikor jogszabályok még nem írták elő működését.

A jogi szabályozás és a szükségletek differenciálódása eredményeként először egészségügyi, majd szociális és egészségügyi, az 1993-as Közoktatási törvényt követően közoktatási feladatokat is ellátó szociális intézmény, végül, 2013 óta többcélú köznevelési intézményként működik az intézmény. Kezdetben mindössze 14 gyermek és fiatal vette igénybe napi szinten a szolgáltatásokat, további 20 fő alkalmanként, ambuláns foglalkozás keretében.

Mostanra a többcélú köznevelési intézményi keretek között egy56 fős gyógypedagógiai intézményegység (37 fős fejlesztő nevelés-oktatás, 19 fő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai oktatás) és egy 30 fős szociális intézményegység működik. Valamennyi tanuló és ellátott igénybe veszi az intézmény egészségügyi járóbeteg ellátását, ezen belül szakorvosi (neurológia, ortopédia, rehabilitáció, gyermekgyógyászat) és rehabilitációs (gyógytorna, gyógymasszázs) ellátást.

A rövid időszak alatt lezajló változások, profilváltás, jogi státusz megváltozása mind azt a célt szolgálta, hogy az intézményi szolgáltatásokat igénybevevő súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók a lehető legmagasabb szintű és minőségű ellátást kapják. Ugyanakkor ez a sok változás rendkívüli rugalmasságot, innovatív szemléletet igényelt a vezetőségtől, munkatársaktól. Jelenleg 46 főállású munkatárs dolgozik a közösen felvállalt és megfogalmazott célokért.

Egyházi intézmény lévén a hitoktatás is fontos helyet kap az intézmény életében, melyet lelkész-hitoktató és hitoktató pedagógus adaptál a célcsoport számára.

Nappali szociális ellátás keretében folyamatos ellátást nyújt az intézmény a felnőtt korú halmozottan fogyatékos személyeknek, iskolai szünetekben pedig a gyógypedagógiai oktatásban résztvevő tanulóknak is. Ennek keretében az “Ifjúsági csoportokba” járó fiatalok heti tevékenységei az önálló életvitelre, foglalkoztatásra történő felkészítés, illetve a fejlesztő gondozás gyakorlata mentén történnek, az egyéni képességek, tulajdonságok figyelembevételével.

Az iskolai szünetekben a tanulók és fiatalok un. “ügyeleti” ellátást vehetnek igénybe. A nyári szünet időszakában az ügyeleti szolgáltatás, a gondozási, felügyeleti tevékenységeken túl tartalmas tematikus/ terápiás hetekkel bővül. (Bővebben: Szolgáltatások-Szociális szolgáltatás)

A fenntartó Nagytemplomi Református Egyházközség életében is jelen van az intézmény, számos alkalmat tart a gyülekezet közösségében, ezzel a gyülekezet gyermek és felnőtt tagjait is a befogadás, elfogadás szemléletére nevelve.

Az intézmény pedagógiai programja rehabilitációs pedagógiai programmal is rendelkezik: rehabilitációs pedagógiai programjában jelentős szerepet kap a habilitáció, rehabilitáció. A programban részletesen kifejtésre kerülnek a sajátos pedagógiai célok, módszerek, eszközök a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók oktatásának irányelve alapján.

A tantárgyi órákon túl a tanulói készségek-képességek további fejlesztése érdekében számos tanórán kívüli szakkör jellegű, vagy terápiás foglalkozást szervez az intézmény, így pl. állatasszisztált terápiát, gyógyúszást, alternatív kommunikációs foglalkozást, zenei és táncos foglalkozásokat, valamint kerekesszékes tréninget. Ezekre a foglalkozásokra nagy igény mutatkozik.

A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája elsők között vezette be 2006-ban a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók oktatását, a fejlesztő oktatást (későbbiekben fejlesztő nevelés-oktatást). Éppen ezért, valamint számos innovatív programja, eszközei révén egyfajta módszertani feladatokat is ellát a régióban és országos szinten is. Több konferencia és szakmai nap szervezésére kapott felkérést a pedagógiai munka disszeminációja céljából, melyek nagy érdeklődésre tartanak számot. Jó infrastrukturális adottsággal rendelkező, akadálymentes épületben zajlik a pedagógiai munka. Pályázat révén beszerzett speciális kommunikációs eszközei (alternatív és augmentatív kommunikációs AAK eszközök) a régióban működő intézmények és magánszemélyek számára is kölcsönözhetőek. Az Otthon Segítő Szolgáltatása (korábbi nevén FECSKE szolgáltatás) révén a megye több településén is biztosít szakképzett gyermekfelügyeletet fogyatékos gyermeket nevelő családoknak.

Az intézmény deklarált célja a napi pedagógiai munkán túl a társadalmi szemléletformálás, érzékenyítés a fogyatékos személyek iránt, értékeik felmutatása. Rendületlenül bízunk abban, hogy egy jobb, befogadóbb társadalmat építünk, melyben mindannyiunknak helye, szerepe van.