Rendszerüzenet

DNRE Immánuel Otthon és Iskola 2020/21-es tanév eleji eljárásrendje

DNRE Immánuel Otthon és Iskola 2020/21-es tanév eleji eljárásrendje

a „COVID-19” koronavírus okozta pandémiás helyzet kezelésére

 

Jelen eljárásrend az alapvető óvintézkedéseket és teendőket tartalmazza, mely annak érdekében készült, hogy megelőzze/csökkentse a járvány terjedésének lehetőségét, illetve, hogy az iskola felkészült legyen szükség esetén a munkarend átalakítására.

Az eljárásrend kiegészíti, és felülírja az érvényes házirendet. Az eljárásrend szükség esetén módosításra kerül.

 

 

Az eljárásrend célja, hogy a fertőzés megjelenésének lehetősége a minimálisra csökkenjen, és minél tovább fenntartható legyen az intézményi nyitvatartás. Ennek fontos feltétele, hogy minden érintett a tőle elvárható módon ezen intézkedéseket felelőségteljesen betartsa, és közreműködjön.

A helyzetre való tekintettel az eljárásrend bármikor módosulhat a Kormány rendelkezései alapján, melyről folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, munkatársakat.

 

 

Tájékoztatás a szülőknek:

 

 1. Intézményünket kizárólag egészséges, betegség tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 2. A szülő, a tanév folyamán bármikor kérheti az iskolába járástól való eltekintést mivel gyermeke a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 3. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

 

 1. Az intézménybe való belépés kizárólag testhőmérés, és kézfertőtlenítés után lehetséges, ezért csak a kijelölt bejáraton keresztül közelíthetők meg a csoportszobák. A családok kizárólag a gyermekeik tanterméhez, csoportszobájához legközelebbi bejáratot használhatják! A tumultus elkerülése érdekében nyitás 7:45-től történik, a csoportszobákba 7:55-től lehet belépni. A szülők kizárólag gyermekük átadásakor és átvételekor, valamint orvosi vizsgálatakor tartózkodhatnak az épületben.
 2. A maszk viselése továbbra is kötelező a hozzátartozók számára!
 3. Érkezéskor tanulókat és ellátottakat a saját tantermükbe kell kísérni, valamint onnan is vihető haza.
 4. Az intézményben csoportosulások elkerülésére a családoknak is be kell tartani az előírásokat mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
 5. Azokat a rendezvényeket, amelyeknek a kivitelezése a szabadban megoldható, megtartjuk. Ezen eseményeken is követendő a szabályok betartása, az osztályok keveredésének elkerülése.
 6. Szülői értekezletek jelen esetben nem lesznek megtartva. Az információkat a szokásos csatornákon kapnak a szülők. Kérdéseket továbbra is telefonon és az ismert e-mailcímen tudnak feltenni a szülők.
 7. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő és lábtörlő biztosított, annak használata minden belépéskor kötelező.
 8. Az étkezések utáni fogmosás elmarad, a csapódó testnedvek elkerülése miatt, viszont nagyon fontos ennek otthoni pótlása!

 

 1. A segédeszköz-gyártó cégeket intézményünk fogadja (az előírt szabályok betartásával).

 

 1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő is értesítést kap, majd haladéktalanul érte kell jönnie. A problémamentes ellátáshoz kérjük, hogy a szülők egész napos elérhetősége biztosítva legyen! A szülőnek feltétlenül telefonon vagy személyesen a gyermek háziorvosát kell felkeresni. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

 

 1. A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 2. Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok:
  - láz
  - köhögés
  - nehézlégzés
  - hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya
  - kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés
  Eljárásrend az otthon történő elkülönítésre:
  „A beteg gyermek legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes fertőzöttek izolációját a fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani."
 3. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás, védőnői tevékenységek maradéktalanul elvégzése kerülnek.
 4. Az esetleges digitális munkarendhez nyújtott előzetes felkészülésként az intézmény biztosítja a szülők számára a terápián való egyszeri részvételt, melynek során a mozgásterapeuta megtanítja a szülőt a kompetenciahatárán belül általa otthon is végezhető lazító-nyújtó és egyéb mozgásos feladatok végzésére. Ez az ún. szülők iskolája program a mozgásterapeutáknál igényelhető.
 5. Abban az esetben, ha szükségessé válik áttérni a tantermen kívüli, digitális munkarendre, akkor a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 6. Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, az intézmény munkarendje a további intézkedéshez igazodik.
 7. Tájékozódni a következő felületeken lehet:

 

 

 

A munkatársak által betartandó szabályok:

 1. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a munkatársak számára maszk viselése kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, terápiás eszközöket, bútorokat javasolt a tantermen kívül elhelyezni.
 2. A tantermi oktatás során az csoportok keveredését el kell kerülni. A terápiás termek, logopédiás terem, tornaterem, hidroterápiás szoba kivételével (ahol minden egyes váltáskor szükséges a terem és az eszközök felületén fertőtlenítést végezni) a csoportok a tanítási nap során kizárólag a saját tantermüket, valamint a tornatermet használják. Az oktatás alól több gyermek is kivihető terápiás foglalkozásra, ha ugyanannak az osztálynak a tanulói. A terápiás kezelésekhez használt eszközöket, bútorokat, érintett felületeket felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok/ellátottak váltása között. Ezeket a fertőtlenítő tisztításokat a csoport asszisztense, gondozója, vagy a terapeuta végzi.
 3. Az órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani.
 4. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő és lábtörlő biztosított, annak használata minden belépéskor kötelező. A rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítés többször javasolt a nap folyamán (intézménybe érkezéskor, étkezések, mosdóhasználat előtt és után). Kéztörlésre papírtörlő biztosított, textil törölköző használata nem megengedett.
 5. A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást.
 6. Az elkülönített, beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és védőruha használata kötelező.
 7. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
 8. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 9. A csoportok étkezése az osztálytermekben történik, előre kijelölt időpontban, a közös étkező nem használható.
 10. Az étkezőket az intézmény munkatársai a védő és higiénes szabályok betartásával használhatják.
 11. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, az evőeszközök, tányérok, poharak tapogatásának elkerülése. Ezekért a csoportban a gondozó/ asszisztens, a konyhai eszközökért a konyhai munkát végző munkatárs felelős. A textíliák fertőtlenítő mosása gépi úton történik.
 12. Az étkezések utáni fogmosás elmarad a pandémiás időszak alatt. A szülők figyelmét fokozottan fel kell hívni ezen tevékenység otthoni elvégzésére!
 13. Az étkezésterápiában részt vevő, valamint a gondozási feladatok alatt a munkatársaknak védőfelszerelések (gumikesztyű, védőpajzs) használata kötelező.

 

Fertőtlenítés, takarítás:

 

 1. Az intézmény takarítása, fertőtlenítése: a napi többszöri (legalább 2 óránkénti, termekben, a folyosókon és a mosdókban történő) fertőtlenítő takarítás elvégzése kötelező a kijelölt munkatárs számára. A takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítése. A nap végén, minden esetben a teljes intézményben záró-fertőtlenítő takarítás elvégezése kötelező.
 2. A takarítás, fertőtlenítés olyan időpontban történik, hogy az ellátottak, tanulók egészségét nem veszélyezteti. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosított, melynek viselése kötelező.
 3. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a mosdókra is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
 4. Az intézményben használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

 

 

Légtechnika rendszerek helyes használata:

 

 1. A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.
 2. Az intézmény valamennyi helyiségébe virucid és baktericid hatású légfertőtlenítő készülék kerül beállításra. Ennek beszerzése folyamatban van, beszerzését követően a munkatársak oktatást kapnak a használatuk tekintetében.
 3. Klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:
  1. a készüléket úgy állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot, (a levegőáramot felfele irányítsák),
  2. a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri, lehetőleg óránkénti intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést,
  3. a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezzék műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),
  4. megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).

 

 1. Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.

 

 

Debrecen, 2020.08.31.

 

                                                                                                          Győri Zsófia

                                                                                                              igazgató

 

Mellékletek:

                        1.sz. melléklet: Fertőtlenítő takarítás menete, szabályai

                       

 

            1.sz. melléklet

 

 

A tanév folyamán, napi szinten az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az ágazatok vezetői ellenőrizzék a takarítások megfelelő végrehajtását.

 

Környezet- és eszköz fertőtlenítés

A környezet indító, folyamatos és zárófertőtlenítése szükséges virucid hatású szerrel.

A koronavírus lipidburokkal rendelkezik, ezért a legtöbb egyfázisú tisztító-, fertőtlenítőszer hatásos ellene.

 

KÖRNYEZET

FERTŐTLENÍTÉSE

·    A környezet tisztán tartása és fertőtlenítése különösen a gyakran érintett felületeken közvetlen környezetében

·    Bejáratnál a fertőtlenítő lábtörlőt szükség szerint ellenőrizni, fertőtlenítő folyadékkal nedvesíteni, de legalább óránként egyszer

·    A közös helyiségek,/ folyosók, mosdók, ajtók, szükség és igény szerinti takarítása fertőtlenítése / de legalább két óránként egyszer és a nap végén zárófertőtlenítés

·    Minden terápiás ellátás után, és előtt a terápiásszoba teljes fertőtlenítése, szoba folyamatos szellőztetése

·    Minden esetben aki kiviszi a gyereket a mosdóba minden alkalommal maguk után köteles lefertőtleníteni amihez hozzáértek.

 

EGYÉNI

VÉDŐESZKÖZÖK

·    Egyéni védőeszközök (kesztyű, maszk, védőköpeny ) alkalmazása, minden tevékenység közben ajánlott

·    a személyi higiénia alapvető szabálya a naponta minél többszöri alapos kézmosása, illetve kézfertőtlenítése

 

ESZKÖZÖK

FERTŐTLENÍTÉSE

·    A gyermekek ellátása során alkalmazott eszközök, berendezési tárgyak fertőtlenítése szükséges, minden foglalkozás, ill. terápia közt és a nap végén fertőtlenítő takarítás szükséges

HULLADÉK- ÉS TEXTÍLIAKEZELÉS

·    Nap végén, a záró takarítás részeként a textíliák fertőtlenítő mosása, és teregetése, a hulladékok kihordása a higiénés szabályoknak megfelelően

NAP VÉGÉN ZÁRÓ FERTŐTLENÍTŐ NAGYTAKARÍTÁS

·    Az Intézmény teljes területére vonatkozó fertőtlenítő takarítás beleértve az eszközöket, játékokat, nyílászárókat, bútorokat, berendezési tárgyakat, segédeszközöket stb.