Rendszerüzenet

Szülői kérelem pandémiás időszakban a személyes iskolalátogatás alóli mentességre

Debrecen - Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános Iskolája és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája

 

Szülői kérelem pandémiás időszakban a személyes iskolalátogatás alóli mentességre

 

 

Alulírott ………………………………………………. (szülő neve), kérem, hogy gyermekemet ………………………………………….. (gyermek neve) a pandémiás időszakban a személyes iskolalátogatás alól felmenteni szíveskedjen.

Kérelmem alapja gyermekem tartós betegsége, fogyatékossága, mely miatt vírusfertőzés szempontjából különösen veszélyeztetett.

A köznevelési intézmények számára kiadott EMMI intézkedési terv lehetőséget biztosít ebben az esetben a személyes iskolalátogatás alóli mentességre.

Kérelmem indokoltságát az iskolaorvos igazolása támasztja alá.

 

  1. augusztus …….

 

 

…………………………….

szülő aláírása