Rendszerüzenet

Sajtóközlemény

2018.08.31.

Debrecen Nagytemplomi Egyházközség

IMMÁNUEL OTTHONA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁSZ VÉGZŐ ISKOLÁJA

 

Sajtóközlemény

ELINDULT A DNRE IMMÁNUEL OTTHONA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁST VÉGZŐ ISKOLÁJA ESÉLYTEREMTŐ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE C. PROJEKT

 

A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség sikeres támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére a Széchenyi 2020 program keretében, az Egyházközség fenntartásában működő Immánuel Otthon és Fejlesztő Nevelés Oktatást Végző Iskola tartalomfejlesztésére. A program célja az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javítása, magasabb szintű szolgáltatások nyújtása, eszközök beszerzése a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő célcsoport számára. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, bruttó 42 242 238 Ft európai uniós támogatással.

A 2018. május és 2020. július között megvalósuló EFOP-3.1.6-16-2017-00001 azonosítószámú projekt első időszakában (2018.05.02. és 2018.08.31. között) sor került 3 db, hiánypótló módszertani segédanyag, tananyag kidolgozására és a módszertani anyagok FSZK Nonprofit Kft. általi mentorálására az alábbi szakterületeket érintően: Hitoktatás, Kutyás terápia, Gyógyúszás. A kidolgozott módszertani anyagok belső disszemináció keretében kerültek bemutatásra a munkatársak körében.

A Kedvezményezett az első mérföldkőhöz kapcsolódóan a projekt előrehaladási ütemének megfelelően képzéseket valósított meg. 14 fő részvételével „Autizmus és viselkedésterápia”, 3 fő részvételével „Dorn terápia és Breuss masszázs” képzések valósultak meg a munkatársak számára, a célcsoportnak nyújtandó magasabb színvonalú nevelési-oktatási szolgáltatások biztosítása érdekében. További informatikai és szakmai képzések is folyamatban vannak, amelyek lezárulása 2018. év folyamán várható.

A célcsoport fejlesztése érdekében folyamatos szolgáltatás kerül kialakításra: augmentatív és alternatív kommunikációs szakember, logopédus és Bowen terapeuta került kiválasztásra, akik 2018. szeptember hónapban kezdik meg fejlesztő munkájukat.

  1. június hónapban Projektnyitó értekezlet került megrendezésre, amelynek keretében a résztvevők megismerkedhettek a projekt által elérni kívánt szakmai eredményekről, és a projekt előrehaladásáról.

A szakmai módszertani anyagok, valamint a projekt keretében megrendezésre kerülő események elérhetőségének javítása érdekében új, akadálymentes honlap készült.

A projekt sikeres megvalósítása érdekében szakmai vezetőből, projektmenedzserből, pénzügyi vezetőből álló szakmai szervezet került kiválasztásra.

A projektről bővebb információkat a www.immanuelotthon.hu oldalon olvashatnak.