Rendszerüzenet

Adatvédelmi tájékoztató

A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája üzleti partnereként tájékoztatom, hogy intézményünk is kezel személyes adatokat, így adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak minősülünk valamely tevékenységeink során, amely megfelel az Európai Parlament és a Tanács ( EU) 2016/679 számú rendeletének a (GDPR) General Data Protection Regulation-nak. A rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásával kapcsolatos szigorú szabályokat fektet le az adatkezelők és adatfeldolgozók részére.

Az adatvédelmi tisztviselő

Neve: Kisariné Kiss Ildikó

Elérhetősége: 52/530-027 / 06/30/1609463

email: orvos@immanuelotthon.hu

  • A személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak
  • Az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja
  • Az adatvédelmi hatóság részére bemutatható módon kell nyilvántartást vezetnie az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységéről
  • Az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul jelentenie kell az adatkezelőnek

Kérdés esetén mindenben állunk rendelkezésére elérhetőségeinken

Tisztviselőt kijelölő adatkezelő:

Név: Győri Zsófia igazgató

Levelezési cím : DNRE Immanuel Otthon és fejlesztő Nevelés-oktatást végző Iskolája    4029.Debrecen Pacsirta u. 51sz

Telefon : 06/52/530-027

E-mail: info@immanuelotthon.hu