Rendszerüzenet

AAK

A Debrecen - Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona az ESZA Kht. által „Augmentatív és alternatív kommunikációt segítő eszközök kölcsönzésének támogatása” címmel kiírt pályázatán elnyert támogatásból vásárolt eszközökből 2008. október 1-én augmentatív kommunikációs eszközkölcsönzőt létesített az észak-alföldi régióban. Az eszközpark bővítése 2010-ben az ESZA Kht. által „Augmentatív és alternatív kommunikációt segítő eszközök javításának és beszerzésének támogatása” címmel kiírt pályázatán elnyert támogatásból vált lehetővé

A kommunikáció jog, nem kiváltság!

Olyan fogyatékos személyek esetében, ahol a megfelelő segédeszköz, vagy megfelelő módszer hiánya miatt, a sérülésből fakadóan az adott személy kommunikációs nehézségekkel, akadályokkal találja szemben magát, feladatunk az, hogy ezeket az eszközöket és módszereket egyénre, szükségletekre szabottan biztosítsuk.
Kommunikáció által vagyunk kapcsolatban a külvilággal, vagyis a kommunikáció az egyik fontos kulcsa, hogy megértsük azt.

A kommunikáció az emberi kapcsolatok kulcsa.

Célja gondolataink, érzéseink megosztása. A humán kommunikáció emberi üzenetek szabályozott cseréje. A kommunikáció segítségével kifejezhetjük szükségleteinket, gondolatainkat, akaratunkat, véleményünket, általa információt adhatunk és nyerhetünk a minket körülvevő fizikai és társas világról.

A kommunikáció alapvető emberi tulajdonság. Minden ember kommunikál- nem kommunikálni lehetetlen!
Mindenki képes kommunikációra, a megfelelő kommunikációs formát kell megtalálni hozzá!

A kommunikációs képességeiben legsúlyosabban sérült embernek is vannak kommunikációs eszközei, ezek a kommunikációs eszközök, elégtelenségük miatt, kiegészítésre szorulnak. Alternatív és augmentatív kommunikációs módszerek és eszközök alkalmazása a megoldás, amellyel elérhető:
- a kommunikatív diszkrepancia csökkentése, a kommunikációs hatékonyság növelése, valamint lehetővé válik a szükségleteknek megfelelő és az adottságokhoz képest legteljesebb önkifejezés,
- súlyosan, halmozottan sérült személyek személyiségének kibontakoztatása, az aktív és önálló kommunikáció kialakítása különböző módszerek és eszközök segítségével, amelyek biztosíthatják, hogy az adott személy szűkebb és tágabb környezete cselekvő részesévé váljék,
- a súlyosan, halmozottan sérült személyek kifejezhetik kívánságaikat, szükségleteiket, vágyaikat, gondolataikat; ugyanakkor képessé válnak a fizikai és szociális környezet legalapvetőbb összefüggéseinek felismerésére, megértésére, érzelmi kötődéseik alakulnak ki,
- az adott személy a kommunikáció által képessé válik új dolgok befogadására, fejlődésre,
- a kommunikációs kudarc okozta frusztrációból adódó viselkedésproblémák jelentősen csökkenhetnek, tapasztalatot szerezhet az elemi szociális kapcsolatokról,
- a kommunikációs viselkedés az adott gyermek, vagy felnőtt szempontjából spontán, rugalmas, a lehető legszélesebben alkalmazott, értelmes és funkcionális, míg a környezet számára érthető és elfogadható legyen.

 

Az intézmény ingyenes szolgáltatást biztosít az alábbi területeken:

- állapotfelmérés, felmérés a speciális kommunikációs szükséglet feltárására

- tanácsadás kommunikációjukban akadályozott gyermekeket nevelő szülők és ellátó intézmények számára,

- az eszközök használatának megtanítása, eredményességének ellenőrzése, szükség esetén korrekciója,

- eszközkölcsönzés

 

Az eszközkölcsönző szolgáltatásainak igénybe vétele az azért felelős szakemberrel történő előzetes időpont egyeztetés alapján lehetséges.