Rendszerüzenet

Szociális ellátás

Intézményünk alapvetően közoktatási és rehabilitációs intézményként működik, s emellett biztosít szociális szolgáltatást az iskolából elballagott, ún. „ifjúsági csoportokba” járó fiatal felnőttek számára. Így mindennapjaiknak ez a struktúra ad rendszert. Heti tevékenységeiket az elérhető legmagasabb szintű önálló életvitelre nevelés, az önrendelkezés gyakorlata, illetve a későbbi foglalkoztatásra történő fokozatos felkészítés hatja át, komplex testi-lelki-szellemi jóllétüket szolgáló foglalkozások keretein belül, egyéni képességeikhez, tulajdonságaikhoz illeszkedően.

Jelenleg három fiatal felnőttek számára kialakított csoportunk működik, amelyek 30 éves korig biztosítják a képességeknek megfelelő foglalkoztatást vagy személyes igényekhez illeszkedő terápiás munkát.

Így heti tevékenységeink körébe tartozik a „Gyakorló munka”, „Agyagozás”, „Mentálhigiénés foglalkozás”, „Szintentartás”, „Ifjúsági Bibliaóra”, „Kreatív foglalkozás”, „Életvitel”, „Snoozelen terápia”.

Figyelmet fordítunk arra, hogy a legmegfelelőbb foglalkoztatási viszony megtalálásáig fiataljaink az intézmény működését munkájukkal segíteni tudják. Munkatársaink napi feladataik során igyekeznek ezt a folyamatot támogatni, a fiatalokkal partneri, munkatársi kapcsolatot kialakítani.

Mindezen túl az Ifjúsági csoport tagjai a társadalmi érzékenyítésében is szerepet vállaltak. Egyetemisták részére kialakított érzékenyítő programban vesznek részt, de nagyon jól megtalálják a közös hangot általános iskolásokkal és az idősebb korosztály tagjaival is.

Szociális szolgáltatásaink a felnőttkorúak ellátásán túl, az iskolába járó tanulók tanszüneti (őszi, téli, nyári) időszakának tartalmasabbá tételét „ügyeleti” formában biztosítja.

A nyári időszakban különböző tematikus/terápiás hetekkel várjuk a gyermekeket/fiatalokat:

 • Sport hét
 • Gyógyúszás hét
 • Finomságok hete
 • Kreatív hét
 • Kutyaterápiás hét
 • Agyagozós hét
 • AAK hét
 • Hittan hét
 • Kulturális hét
 • Gyógyúszás hét
 • Szépség hét
 • Művészetterápiás hét

A szociális intézményegység működési kereteit az 1/2000 (1/7) SzCsM rendelet, a a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről , illetve az 1993.évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról határozza meg.