Rendszerüzenet

Fejlesztő nevelés-oktatás

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános Iskolája és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény. A két önálló intézményegység (a köznevelési és szociális intézményegység) mellett több szakmai tevékenység és szolgáltatás is működik (egészségügyi járóbeteg szakellátás, otthonsegítő szolgáltatás és AAK eszközkölcsönző)

A köznevelési intézményegységben 6-23 éves korú súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatása valósul meg iskolai keretek között. 36 tanuló részesül ebben a szolgáltatásban 6 fős iskolai osztályokban órarendi keretek között. Az oktatás az intézmény Rehabilitációs Pedagógiai Programja szerint valósul meg, éves és heti tervek alapján. Minden tanulóra egyéni fejlesztési tervet dolgoz ki a szakmai team, melynek végrehajtásáért elsősorban az osztályfőnök felelős.

A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulókra vonatkozó vonatkozó irányelvek (32/2012. EMMI Rendelet 3.sz. melléklete)  mellett a Magyarországi Református Egyház által megfogalmazott hitelvek és szellemiség is meghatározza iskolánk arculatát. Intézményünkben 6 tanulócsoport csoportonként 6 tanulóval, egy gyógypedagógussal/ konduktorral, és egy gyógypedagógiai asszisztenssel működik. A gyógypedagógusok munkáját - elsősorban a mozgásfejlesztés területén - mozgásterápiás szakemberek (gyógytornászok, gyógymasszőrők) segítik egyéni mozgásfejlesztésekkel, gyógymasszázzsal, hidroterápiával a járóbeteg szakellátásnak köszönhetően. Az oktatás és ellátás biztosítása mellett célunk a tanulók életminőségének javítása, ismeretek nyújtása, jobb közérzet biztosítása, aktivitás, önkifejezés ösztönzése. Kiemelkedő céljaink a kommunikáció gazdagítása, az önállóságra nevelés. Minden tanulóra egyéni fejlesztési tervet állítunk össze az előzetes tesztek, felmérések alapján.

A súlyos halmozottan fogyatékos tanulóknak törvényben előírt kötelezően biztosítandó 20 tanórán kívül intézményünk több szabadidős tevékenységet is biztosít. Választható szakköreink: kutyás terápia, gyógyúszás, kórus. Minden csoport számára biztosított a hitoktatás is heti egy órában. Iskolánk számára fontos a közösségi alkalmak biztosítása is. Heti rendszerességgel Isten dicsőítésére áhítaton gyűlnek össze a tanulók és a munkatársak egyaránt. Fontos intézményünk számára, hogy az tanulóinkat megismertessük hagyományainkkal, ünnepeinkkel (szüret, farsang, márc.15,…), valamint különböző programokkal (egészség-, gyereknapok,…) gazdagítsuk iskolánk mindennapjait.  Iskolánkban nem maradthatnak el az egyházi ünnepekről való megemlékezések sem, melyek közül kiemelendő a reformáció. Tanulóinknak konfirmációs fogadalomtáételre is lehetősége van a gyülekezet többi ifjú tagjaival együtt.