Rendszerüzenet

Minőségpolitika

Küldetésünk, hogy fejlődést, tanulást, érzelmi biztonságot nyújtsunk, változatos légkört teremtsünk az intézménybe járó halmozottan fogyatékos személyeknek.
Felelősek vagyunk azért, hogy partneri viszonyt alakítsunk ki klienseinkkel, továbbá megtegyünk mindent azért, hogy a lehető legméltóbb emberi életre felkészítsük őket.
Feladatunk, hogy szakmai tapasztalatainkat, szemléletünket megosszuk mindazokkal a szervezetekkel, személyekkel, akik fogyatékos emberekkel foglalkoznak.

Azért dolgozunk, hogy az Intézmény a társadalmi igényekre reagáló korszerű és minőségi szolgáltatásokat nyújtson a klienseinek szem előtt tartva a szakmai irányelveket, a normalizáció, az autonómia és az esélyegyenlőség elveit.

Mindennapi munkánkat a keresztyén értékrend szerint végezzük.

Az Intézmény jövőjére vonatkozó minőségpolitikai céljaink:

  • A tanköteles koron túli fogyatékos személyek magas szintű, élethosszig tartó, differenciált nappali ellátásának és foglalkoztatásának megszervezése működtetése
  • támogatott lakhatás megszervezése, működtetése

Céljaink elérése érdekében:

  • Az Intézmény vezetése és minden munkatársa elkötelezett egy minőségközpontú szolgáltatási rendszer megvalósításában.
  • Olyan együttműködési intézménypolitikát alakítunk ki, amely hosszabb távon biztosíthatja stabil helyünket a szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatások rendszerében.
  • Olyan, szakmailag hatékonyan működő, de gazdaságos szervezeti struktúrát és emberi erőforrást alakítunk ki, amely biztosítja jó működésünket és annak fejlesztését.
  • Hatékonyabbá tesszük hazai és nemzetközi kapcsolatainkat.
  • Pályázatokat írunk a jó feltételek megteremtéséhez
  • Folyamatosan monitorozzuk az igényeket, lehetőségeket, rugalmasan reagálunk a társadalmi környezet nyújtotta lehetőségekre
  • fontos alapelvünk a „Semmit rólunk nélkülünk!” elv, melynek értelmében szolgáltatásaink biztosítása és jövőtervezésünk során kiemelt jelentőségű az igénybevevők bevonása.