Rendszerüzenet

Hallgatói gyakorlat

Hallgatói gyakorlatok az Immanuel Otthon és Iskolában

Intézményünk felsőoktatási és felnőttképzési intézményekből, a komplex rehabilitáció bármely területéről(pedagógiai, szociális, egészségügyi) szakmai gyakorlatra érkező hallgatókat fogad annak érdekében, hogy az ott megszerzett tudást  gyakorlati ismeretekkel egészítse ki.

  • A fejlesztő nevelés-oktatásban és az Általános iskolában a halmozottan fogyatékos SNI magántanulóit oktató területeken gyógypedagógus, konduktor, gyógypedagóiai segítő munkatárs, szociális gondozó és ápoló hallgatók,
  • a szociális intézményegység szociális munkásokat, szociálpedagógusokat, gyógypedagógiai segítő munkatárs, szociális gondozó és ápoló és egyéb az 1/2000 SzCsM rendelet által „Fogyatékos személyek nappali ellátásában” foglalkoztatható hallgatók,
  • a mozgásterápiás részleg gyógytornász, orvostan hallgatók illetve,
  • teológus- lelkész szakos hallgatók gyakorlati oktatását látja el.

Hallgatói gyakorlatra az intézmény központi e-mail címén lehet jelentkezni.(info@immanuelotthon.hu) A jelentkezés beérkezését követően a hallgató végzettségéhez illeszkedő részlegben dolgozó tereptanárhoz kerül továbbításra a levél.

A terepgyakorlatot megelőzően az alábbi teendők várnak minden jelentkező hallgatóra:

  • Személyes elbeszélgetés, tájékoztató és intézménylátogatás.
  • Megállapodás kötése a hallgató szakmai gyakorlatának biztosítására a küldő felsőoktatási intézménnyel.
  • Munka és tűzvédelmi oktatáson történő részvétel.
  • Adatvédelmi szabályzat megismerése.
  • Gyakorlat tervezése, ütemezése.

A hallgatók gyakorlatuk során az intézmény komplex munkáját átláthatják, minden szervezeti egységben hospitálhatnak, de gyakorlatukat egy- egy csoport aktív segítőiként töltik.

A hallgatók munkatársi közösségünk tagjaivá válnak itt töltött gyakorlati idejük alatt, az intézmény belső életén túl a társadalmi integrációt, illetve érzékenyítést szolgáló programjainknak is aktív részei lehetnek.